Потреби

Која е разликата меѓу маж и жена?
– Жената сака еден маж да ѝ ги задоволи сите потреби.
– Мажот сака сите жени да му задоволат една потреба.

Обиди се со

Развивање

Која е разликата меѓу Македонија и филм? – Филмот се развива.