Вазелин

Си биле двајца американци и еден албанец и идат по нива и ги среќаваат црнци и ги заробиле и едниот црнец му вика на американецот:
– Намачкај го шупакот со вазелин за да не те боли.
И американецот го намачкал. Другиот црнец му вика на другиот американец:
– Намачкај го шупакот за да не те боли.
И го намачкал американецот и доаѓа на ред албанецот и албанецот се мачка по цело тело со вазелин.
– Абе на шупакот бе, за да не те боли.
Албанецот:
– Шупак боли, душа не боли.

Обиди се со

Течно

Преживеале Американец, Русин и Македонец бродолом. Заглавиле на некој пуст остров и немале што да ...