Бомба

Си биле Американец,Албанец и Македонец во авион. Американецот земал маса и ја фрлил. Кога слетале,виделе дете како плаче:
– Зошо плачеш?
– Кога мајка ми се враќаше од работа,ја удри маса што падна од горе!
Тројцата се вратиле во авионот и продолжиле. Овој пат Албанецот фрлил фрижидер и повторно едно дете плачело:
– Зошто сеа ти плачеш?
– Кога татко ми се враќаше од утакмица,го удри фрижидер!
Тројцата повторно се вратиле во авионот и продолжиле. Македонецот земал бобма и ја фрлил. Сега некое дете се смеело…
– Зошто се смееш!?
– Зошто само прднав,и цела зграда се урна!

Обиди се со

Ѓаволот и тројцата луѓе

Си биле Математичар,Техничар и Цветко. Умреле и Ѓаволот им рекол. – Слушајте сега, вие сега ...