Знак

Стариот знак на работничката класа беше срп и чекан.
Новиот знак на работничката класа е газ и гулаб – или лижеш или леташ!

Обиди се со

Главоболка

– Мамо мноry ме боли главата. Ќе појдам до кај Tрпана, брат и е аптекар ...