Желби

Трите желби на еден маж:
– Да биде толку убав, колку што мисли мајка му.
– Да биде толку богат, колку што мислат неговите деца.
– Да има толку жени, колку што неговата жена се сомнева!

Обиди се со

Верност

Пред венчавка во црква момчето скришно му дава на попот 100 евра и му вели: ...