Желби

Трите желби на еден маж:
– Да биде толку убав, колку што мисли мајка му.
– Да биде толку богат, колку што мислат неговите деца.
– Да има толку жени, колку што неговата жена се сомнева!

Обиди се со

Фрижидер

Трпана го прашува швалерот: – Драги, некогаш си поправал ли фрижидери? – Никогаш. – Веднаш ...