Влавче

Прашуваат мало влавче:
– Колку години имаш?
– Немам, немам, немам…

Обиди се со

Македонско правосудство

– За што те судеа? – За мито. – А како те ослободија? – Со ...