Венчавка

Попот: сега може да ја бакнете невестата!
Невестата: Попе, а да ми го стави?
Попот зачудено гледа во невестата…
Невестата: Прстенот, попе, прстенот.

Обиди се со

Кондоми

И кондомите не се безбедни… Еден другар носеше, па го удри кола!!!