Венчавка

Попот: сега може да ја бакнете невестата!
Невестата: Попе, а да ми го стави?
Попот зачудено гледа во невестата…
Невестата: Прстенот, попе, прстенот.

Обиди се со

Тајна

Му прават интевју на некој сточар во планинско село кој имал 100 години: – Кажете ...