Такси

– Не сам пијан дај ја ќе возу
– Брат ај седи летва пијан си
– Абе викам ти не сам пијан дај ја да возу
– Друже или седи или молим те искочи од такси!!

Обиди се со

Змија

– Како прави кучето? – Ав, ав… – Како прави мачето? – Мјау, мјау… – ...