Син

– Ало снао, како е син ми?
– Што како е?! Цел ден дома дреме, не работи ништо иде по кафани пие, па ќе се врати дома по мене мава…
– Убав на мајка, само да не ми е болен.

Обиди се со

Рудари

Си биле двајца риболовци. Се среќаваат по долго време и едниов го прашува другиов. – ...