Син

– Ало снао, како е син ми?
– Што како е?! Цел ден дома дреме, не работи ништо иде по кафани пие, па ќе се врати дома по мене мава…
– Убав на мајка, само да не ми е болен.

Обиди се со

Проодување

– Син ми прооди! – Ама нели има 20 години?! – Има, ама 3 дена ...