Палто

-Многу ви е убаво палтото, кај го шиевте?
-Во Париз.
-А далеку ли е од Пехчаво?
-2259км
-Види ти, колку забутано а како шијат…

Обиди се со

Змија

– Како прави кучето? – Ав, ав… – Како прави мачето? – Мјау, мјау… – ...