Мама

‪- Детенце ти слушаш ли ја мама?‬
‪- Да‬
‪- А тате?‬
‪- И он ја слуша.

Обиди се со

Бејк Ролс

– Добар ден, Бејк Ролс ве молам. – Сакате со вкус на Уга, Нуга, Ага ...