Мама

‪- Детенце ти слушаш ли ја мама?‬
‪- Да‬
‪- А тате?‬
‪- И он ја слуша.

Обиди се со

Заби

Медицинската сестра се наведнала над креветот на еден пациент и му става инјекција. Од позади ...