Факт

Трпана и раскажува на другаарка си:
– На почетокот во врската ти се чини дека сите мажи се смотани, само твојот – не! Подоцна сфаќаш дека сите мажи се смотани, ама колку твојот – никој!

Обиди се со

Вампир

Еден вампир оди на гости кај друг. Гледа до домаќинот стои чудесна убавица, а тој ...