Факт

Трпана и раскажува на другаарка си:
– На почетокот во врската ти се чини дека сите мажи се смотани, само твојот – не! Подоцна сфаќаш дека сите мажи се смотани, ама колку твојот – никој!

Обиди се со

Змија

– Како прави кучето? – Ав, ав… – Како прави мачето? – Мјау, мјау… – ...