ЕВН

Се враќа мажот дома порано и гледа гол маж.
– Ама кој е овој а?
– Па од ЕВН,
– Зошто е гол?
– Таков имале – таков пратиле!

Обиди се со

Змија

– Како прави кучето? – Ав, ав… – Како прави мачето? – Мјау, мјау… – ...