Чорба

Келнер носи пилешка чорба во ресторант:
– Повелете.
Клиентот:
– Благодарам. А зошто чорбава мириса на ракија?
Келнерот отстапил два-три чекори назад и рекол:
– А сега мириса?!

Обиди се со

Змија

– Како прави кучето? – Ав, ав… – Како прави мачето? – Мјау, мјау… – ...