Брич

Што прави влав со тап и стар брич?
– Се бричи.

Обиди се со

Пејачка

Цветко седи во ресторан. Го чека келнерот и го прашува: – Дали пејачката исполнува желби? ...