Боси

Отворија Кумановац кафану и да привлече гости закачија рекламу:
– “ВЕЧЕР ЗА ГОСТИ ЌЕ ИГРАВ ГОЛИ ЖЕНСКИ”
Проваѓа полицијац па га опоменује:
– Газда, не може овакој, дај напиши нешто помалко вулгарно.
Рипне газда па напише нову рекламу:
– “ВЕЧЕР ЗА ГОСТИ ЌЕ ИГРАВ ЖЕНСКИ БОСИ ДО ГУШУ”

Обиди се со

Растење

Некој Дедо оди во банка да си ја подигне цела пензија за месецот. Банкарот: – ...