Боранија

– Мамо, што има за ручек?
– Фолклорна боранија.
– Каква е таа?
– Ќе јадеш и оро ќе играш!

Обиди се со

Лабело

– Многу ти е убаво лабелото. – Немам лабело, доручкував бурек.