Боранија

– Мамо, што има за ручек?
– Фолклорна боранија.
– Каква е таа?
– Ќе јадеш и оро ќе играш!

Обиди се со

Мама

‪- Детенце ти слушаш ли ја мама?‬ ‪- Да‬ ‪- А тате?‬ ‪- И он ...