Боранија

– Мамо, што има за ручек?
– Фолклорна боранија.
– Каква е таа?
– Ќе јадеш и оро ќе играш!

Обиди се со

Извршители

Се шетаат двајца вампири еден татко и еден син. Таткото му вика на синот: – ...