Боранија

– Мамо, што има за ручек?
– Фолклорна боранија.
– Каква е таа?
– Ќе јадеш и оро ќе играш!

Обиди се со

Веб страна

– Вашето име господине? – ве.. ве.. ве.. Ведран. – Вашето име господине, а не ...