69

– Тато, што е 69?
– Поза во која 2 личности истовремено орално се задоволуваат.
– Мислев дали е парен или непарен.
– Ај прашај ја мајка ти!

Обиди се со

Главоболка

– Мамо мноry ме боли главата. Ќе појдам до кај Tрпана, брат и е аптекар ...