Ром

Како се вика циган од Македонија?
– Северџан.

Обиди се со

Влашки студ

– Што прават Власите кога им е ладно? – Седат околу свеќа. – А кога ...