Ром

Како се вика циган од Македонија?
– Северџан.

Обиди се со

Влав во диско

Влав во диско… – Келнер, шо пие девојкана на шанкот? – 12-годишно виски. – Аааа, ...