Желба

Трпе го прашува татко си:
-Тато сакам да живеам вечно, што да правам?
– Ожени се сине.
– И тогаш ќе живеам ли вечно?
– Не, но желбата ќе ти помине.

Обиди се со

Пролив

Што му се дава на слон кога има пролив? – Многу место…