Проблем

– Што е тоа финансиско-полов проблем?
– Си буричкаш во џебот и… к*р.

Обиди се со

Пролив

Што му се дава на слон кога има пролив? – Многу место…