Најлош трик

Прашале га магионичара кој му е најлош трик што га направија у живот?
– К’д гу претвори девојку ми у жену!

Обиди се со

Долговечност

На јубилејот на еден стогодишњак новинарка го прашува: – Господине, која е тајната за Вашата ...