Нацисти

Како се поздравуваат хакери нацисти?
– Зип фајл!

Обиди се со

Срам

Колку пати во животот жената поцрвенува од срам? – Пет пати. Прв пат: кога и ...