Нацисти

Како се поздравуваат хакери нацисти?
– Зип фајл!

Обиди се со

Чешлање

Како келав се чешла? – Со влажни марамчиња.