Лукоил

Каде драчевчани не ставаат гориво?
– На ЛУКоил.

Обиди се со

Чешлање

Како келав се чешла? – Со влажни марамчиња.