Љубовница

Што е врв на машката верност?
Три пати се преженува, а цело време има иста љубовница.

Обиди се со

Невработен

Како се викаат луѓето кои се среќни во понеделник? – Невработени.