Љубовница

Што е врв на машката верност?
Три пати се преженува, а цело време има иста љубовница.

Обиди се со

Кармин

Му го поставуваат на еден Шкот вообичаеното прашање: – Што носат Шкотите под килтот? – ...