Кармин

Му го поставуваат на еден Шкот вообичаеното прашање:
– Што носат Шкотите под килтот?
– Во успешен ден…. кармин!

Обиди се со

Невработен

Како се викаат луѓето кои се среќни во понеделник? – Невработени.