Кармин

Му го поставуваат на еден Шкот вообичаеното прашање:
– Што носат Шкотите под килтот?
– Во успешен ден…. кармин!

Обиди се со

УЈП

Што прави УЈП после Нова Година? – Коле, де.