Кармин

Му го поставуваат на еден Шкот вообичаеното прашање:
– Што носат Шкотите под килтот?
– Во успешен ден…. кармин!

Обиди се со

Бигамија

– Што е бигамија? – Една жена повеќе. – А, моногамија? – Исто, една жена ...