Кармин

Му го поставуваат на еден Шкот вообичаеното прашање:
– Што носат Шкотите под килтот?
– Во успешен ден…. кармин!

Обиди се со

Љубовница

Што е врв на машката верност? Три пати се преженува, а цело време има иста ...