Бог на сексот

Како се вика Богот на сексот?
-Д’ебар!

Обиди се со

УЈП

Што прави УЈП после Нова Година? – Коле, де.