Бог на сексот

Како се вика Богот на сексот?
-Д’ебар!

Обиди се со

Дување

Што дуваат рибите? – Морска трева.