Избори

Двете прашања што го измачуваат човештвото:
1. Дали постои живот после смртта?
2. Дали постои асфалтирање после избори?

Обиди се со

Интервју

– Господине пратеник, ќе дадете ли интервју за нашиот весник? – Времето ми е пари! ...