Иронија

Што е иронија?
-Вечер централниот дневник на Сител да го води Ивона и да и каже на јавноста дека рокот за пријавување на данок истекува на 15 март!

Обиди се со

Лов

Трпе отишол на лов и по една недела се јавува дома: – Жено тука се ...