Иронија

Што е иронија?
-Вечер централниот дневник на Сител да го води Ивона и да и каже на јавноста дека рокот за пријавување на данок истекува на 15 март!

Обиди се со

Помисла

Трпана и врти на Цвета по телефон: – Цвето, да не е маж ми кај ...