Интервју

– Господине пратеник, ќе дадете ли интервју за нашиот весник?
– Времето ми е пари!
– Ве разбирам, од редакцијата ми дадоа 500 евра за оваа задача. Да се договориме, 350 евра за вас а 150 за мене.
– Може! А која е темата?
– За мито и корупција!

Обиди се со

Избори

Двете прашања што го измачуваат човештвото: 1. Дали постои живот после смртта? 2. Дали постои ...