Институт

Разговараат двајца вмровци:
– Каде работиш, пријателе?
– Во Институт за заразни и паразитни болести.
– Како зараза или како паразит?

Обиди се со

Интервју

– Господине пратеник, ќе дадете ли интервју за нашиот весник? – Времето ми е пари! ...