Име

Афричко име на Македонија:
– Брегот на Сиромаштијата до Коска

Обиди се со

Лижење

Сладолед се лиже од сласт, жена се лиже од страст, а г’з се лиже за ...