Учителка

Учителката на училиште го кара малиот Трпе:
– Ти си срам за овој клас. Јас на твоите години веќе знаев да читам и да пишувам, а ти за ништо не си способен.
А Трпе на тоа и одговара:
– Гледате, Вие сте имале добра учителка.

Обиди се со

Час

Професор на својот час истакнува неколку статистички податоци: – Според најновите статистики 47% од жените, ...