Правопис

Час по македонски јазик во 2020 година:
– Не заборавајте деца, после емотиконот не се пишува запирка.

Обиди се со

Стапче

Трпе се вратил од училиште порано и татко му го прашува: – Зошто си дојде ...