Правопис

Час по македонски јазик во 2020 година:
– Не заборавајте деца, после емотиконот не се пишува запирка.

Обиди се со

Час

Професор на својот час истакнува неколку статистички податоци: – Според најновите статистики 47% од жените, ...