Правопис

Час по македонски јазик во 2020 година:
– Не заборавајте деца, после емотиконот не се пишува запирка.

Обиди се со

Прв ден на училиште

Трпана го спрема малиот трпе за првиот ден на училиште: – Слушај сега Трпе, немој ...