Правопис

Час по македонски јазик во 2020 година:
– Не заборавајте деца, после емотиконот не се пишува запирка.

Обиди се со

Трпение

Професорот им објаснува на учениците дека секогаш треба добро да се промисли пред нешто да ...