Немирен

Наставничката му се јавува на таткото на Трпе:
– Господине, син ви е много немирен.
– Знам, ако беше мирен ќе си го чував јас дома.

Обиди се со

Испит

Разговараат двајца студенти по завршувањето на испитот: – Колку доби? – 7. – Па, нели ...