На памет

Наставникот по математика го прашува Трпе:
– Трпе зошто на тестот си ја оставил оваа страна празна?
А Трпе на тоа одговара:
– Епа тука наставнику сметав на памет.

Обиди се со

Трпение

Професорот им објаснува на учениците дека секогаш треба добро да се промисли пред нешто да ...