Латински

Професорот:
– Репетицио ест матер студиорум.
Студентот:
– Јас тебе жената!

Обиди се со

Лов

Трпе отишол на лов и по една недела се јавува дома: – Жено тука се ...