Латински

Професорот:
– Репетицио ест матер студиорум.
Студентот:
– Јас тебе жената!

Обиди се со

Мотел

Трпе оди со Трпана во мотел и на рецепција прашува: – Би сакале да изнајмиме ...