Клима

Трпе на испрашување по географија:
Наставничката:
– Трпе кажи ми каква клима владее во Македонија?
Трпе:
– Бизнис клима.

Обиди се со

Час

Професор на својот час истакнува неколку статистички податоци: – Според најновите статистики 47% од жените, ...