Кец

Трпе: Професорке мислам дека не заслужувам кец по овој тест.
Професорка: Се согласувам, ама тоа е најниската оценка што можам да ти ја дадам.

Обиди се со

На памет

Наставникот по математика го прашува Трпе: – Трпе зошто на тестот си ја оставил оваа ...