Хемија

Професор по хемија, на час, им вика на студентите:
– Гасот во оваа боца е смртоносен, доколку за несреќа протече боцата, какви чекори ќе превземете?
– Брзи, многу брзи чекори!

Обиди се со

Помисла

Трпана и врти на Цвета по телефон: – Цвето, да не е маж ми кај ...