Уста

Устата ти е толку голема, што можеш да пееш две песни од еднаш.

Обиди се со

Дебела

Толку е дебела што кога ја даваат на канал 5 ја има малку и на ...