Уста

Устата ти е толку голема, што можеш да пееш две песни од еднаш.

Обиди се со

Прозорчиња

Толку си дебел/а што за да влезеш во Вицотека ти се потребни 2 прозорчиња!