Дебел

Од што си дебел незнам дали еднина или множина да те рачунам.

Обиди се со

Дебела

Толку е дебела што кога ја даваат на канал 5 ја има малку и на ...