Состанок

Трпана ја прашува ЦветаЧ
– Како помина на состанокот? Раскажувај!
– Ужас, маж ли е тоа.
– Што сторил?
– Кога дојде сметката побара да ја платиме по пола!
– Го разбирам, те видел колку пиеш!

Обиди се со

Латински

Трпе оди на доктор и прашува: – Докторе, кажи ми на чист македонски јазик, што ...