Скитање

Трпе, зошто сакате да се разведете?
– Жена ми по цели ноќи скита по кафани.
– Ајдее… Да не лажеш?
– Не лажам господине судија. Мене ме бара…

Обиди се со

Теле

Трпе и вели на Трана: – Трпано, замисли веќе шест дена лежам во штала покрај ...