Млекара

Цветко врти на телефон:
– Ало!
– Да повелете.
– Дали е тоа Битолската млекара.
– Не!
– Па тогаш што кревате?!

Обиди се со

Тежок живот

Тате ќе се мажам за Трпе комшијата! – Немој ќерко, сирак е и сиромав, работи ...