Коса

Цветко се жали на докторот:
– Докторе, почна да ми паѓа косата, имате ли нешто за да ја зачувам?
– Ако сакаш имам една картонска кутија.

Обиди се со

Читање

Трпана му се дере на Трпе – Што е ова, пак си се начукал, а?! ...