Кондоми

Трпе доаѓа на ред во аптека и вели на аптекарката:
– 50 кондоми ве молам!
Од позади од редот двајца млади момци почнуваат да се смеат. Трпе ги погледнува намуртено и и вели на аптекарката:
– Нека бидат 52!

Обиди се со

Латински

Трпе оди на доктор и прашува: – Докторе, кажи ми на чист македонски јазик, што ...