Кондоми

Трпе доаѓа на ред во аптека и вели на аптекарката:
– 50 кондоми ве молам!
Од позади од редот двајца млади момци почнуваат да се смеат. Трпе ги погледнува намуртено и и вели на аптекарката:
– Нека бидат 52!

Обиди се со

Логика

Се враќа Трпе накај дома и пред влезо гледа еден човек иде по скалите, се ...