Клима

– Трпе, отвори го џамот во колата бе, не се дише во колата од жешково…
– Трпи Трпано, нека мислат сите дека и ние имаме клима!

Обиди се со

Алкохоличар

– 3драво, Јас сум Tpпe. Пијам 30 години. Дојдов, зошто ми кажаа, дека ги решавате ...