Кафе

Трпе и вика на Трпана:
– Стави едно кафе!
– Па, не сум купила.
– Па нес стави тогаш.

Обиди се со

Помисла

Трпана и врти на Цвета по телефон: – Цвето, да не е маж ми кај ...