К-15

Трпе на работа го прашува директорот:
– Директоре, годинава ќе давате К-15?
– Ние не, ама на YouTube ги има сите клипови…

Обиди се со

Машко или Женско

Малиот Трпе ја прашува мајка си – Мамо, кога ме правевте што сакаше да бидам ...